OGRODZENIA
1.Segmenty ogrodzeniowe
2.Bramy
2.2.1 Brama przesuwna przemysłowa
3.Furtki
4.Barierki
5.Barierki nierdzewne
6.Sztachety Metalowe
7. Automatyka Do Bram
7.1. Automatyka do bram skrzydłowych NICE
7.1.1. WINGO 2024
7.1.2. POP
7.1.3
7.2 . Automatyka do bram przesuwnych NICE
7.2.1. ROBUS
7.2.2. ROAD 400
7.2.3 . ROBO 500
7.3. Automatyka do bram garażowych
7.4. Piloty oryginalne
7.4.1 Zamienniki pilotów
7. 5. Lampy firmy NICE
7.6. Aksesoria automatyki do bram
CAME - BX do bram przesuwnych
10. CAME- automatyka
11. Akcesoria ogrodzeniowe
12. Słupki daszki
13.Siatka ogrodzeniowa
11.Schody Metalowe
13. Inne Realizacje
15. Kosze na śmieci
16. Skrzynka na listy do montażu w ogrodzeniu
17.Skrzynki pocztowe na listy
20. Informacje
21.Ogrodzenie a prawo budowlane
21.1. Porady prawne
23. Konserwacja Ogrodzenia
28. Zabezpieczenie antykorozyjne
30. Cennik
40. Galeria
50. Dlaczego my...
60.Linki
80. Nowoczesne wzory ogrodzeń
90. Realizacja 2011r. - typ _ SVPg
Lubię to !
Polityką Plików Cookies
Tytuł nowej strony
kołek rozprężny
pilot zamiennik Multi H
Zamiennik - pilot Multi H
pilot zamiennik V2
skrzynka na klucze
Skrzynki pocztowe kolorowe wzory, psy, kwiaty
skrzynki pocztowe na listy
Rolki do rolet
blogi
ogrodzenia Firmy SOLMET 2018 rok
Regulamin
Polityka prywatności

Barierki, balustrady
 

 
barierka balkonowa wzór grecki
balkon wzór grecki z wykorzystanien sztachetek Firmy Solmet Gorlice
Wymiary barierki balkonowej

Barierki na www.solmetal.pl

CENNIK 
 

Balustrady w prawie budowlanym.


Konstrukcje i konieczność stosowania balustrad i poręczy podlega pewnym wymaganiom stawianym przez prawo budowlane.

Obowiązującym aktem prawnym regulującym te kwestie jest  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Poniżej zamieszczam fragmenty dotyczące balustrad i poręczy.

§ 296.

1. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.


2. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zagrodowym i rekreacji indywidualnej warunek określony w ust. 1 uważa się za spełniony również wówczas, gdy schody i pochylnie o wysokości do 1 m, nie mające balustrad, są obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejścia, do którego prowadzą, co najmniej po 0,5 m.


3. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią.

 

§ 298.

1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome, określone w Polskich Normach, oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.


2.Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli:

 Rodzaj budynków (przeznaczenie użytkowe)

 Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy (m)

 Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady (m)

 Budynki jednorodzinne i wnętrza mieszkań wielopoziomowych

 0,9

 nie reguluje się

Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej

 1,1

 0,12

 Inne budynki

1,1

 0,2

 

3. W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.

 

4. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.

 

5. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

 

6. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m.

 

7. Balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej części Balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 m.

 

  Nasza nowa str. internetowa:

Balkon sam w sobie korzyści i funkcjonalności ma wiele. Począwszy od funkcji estetycznej, przez użytkową, wskazywać możemy m.in. walory płynące z możliwości przebywania na świeżym powietrzu, za każdym razem, gdy otwieramy na oścież drzwi balkonowe.

Z punktu widzenia zabezpieczenia hydroizolacyjnego czy potencjału energetycznego budynku balkon nie jest polecany. Projektanci domów energooszczędnych czy pasywnych odwodzą od pomysłów na balkony. Wykonanie balkonu bardzo często wiąże się z ryzykiem błędów, czy to projektowych czy wynikających z niestaranności prac. W efekcie powstają przecieki, mostki termiczne i to, co miało zdobić, może być źródłem problemów.

Z tego, że balkon jest mostkiem termicznym, większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę. Nie oznacza to jednak, że musimy z niego rezygnować, aby cieszyć się komfortem termicznym. Należy tylko zwrócić uwagę, iż właściwa izolacja płyty balkonowej nie załatwia problemu. Newralgicznym punktem w dalszym ciągu pozostaje bowiem miejsce mocowania balustrad balkonowych. Dlatego tak istotny jest sposób wykonania ich połączeń z budynkiem.


Konstrukcje balkonów, ich zalety i wady

Budując dom z balkonem, mamy pewien wybór co do tego, jak ma on wyglądać. Możemy zdecydować o jego konstrukcji: stalowej, żelbetowej, drewnianej lub mieszanej.

1. Najpopularniejsza konstrukcja oparta na wspornikowej płycie żelbetowej stanowi trudny do ocieplenia mostek termiczny. Jedynym zabiegiem termoizolacyjnym, jaki można wykonać, jest obłożenie jej od góry, dołu, krawędziach styropianem lub polistyrenem ekstradowanym. Po ociepleniu mamy grubą płytę balkonową a korzyści z takich działań są połowiczne. Problemem w dalszym ciągu pozostają ewentualne przecieki i mostki termiczne w miejscach mocowania słupków balustrady.

2.  Lepszym wyjściem jest zaprojektowanie samonośnej konstrukcji dostawianej do budynku, ale od niego oddylatowanej (z punktowym tylko zamocowaniem), opartej na zastrzałach (rys. 1) lub słupach (rys. 2). Jej zaletą jest to, że nie dochodzi do przerwania warstwy izolacyjnej ściany zewnętrznej, nie dochodzi więc do powstania mostków termicznych.

·                              
Rys. 1 Balkon oparty na zastrzałach

·                    

rys. 2 Balkon samonośny, oparty na słupach

W takich przypadkach balkony często mają konstrukcję drewnianą, która jest nie tylko prosta w wykonaniu, ale również w późniejszej konserwacji. Dodatkowo samo zastosowanie drewna pozwala uniknąć problemów związanych z ociepleniem miejsca jego osadzenia, materiał ten ma bowiem znacznie niższy współczynnik przenikalności cieplnej niż beton. To oznacza, iż nawet w miejscach przechodzenia drewnianych elementów nośnych przez warstwę izolacji ściany, ucieczka ciepła będzie ograniczona.


Mocowanie balustrad balkonowych

Balustrady balkonowe możemy mocować na różne sposoby.

1.    Tradycyjny sposób montażu barierek  polega na punktowym mocowaniu słupków od góry płyty balkonowej, w wyniku czego dochodzi do uszkodzenia nawierzchni i izolacji przeciwwilgociowej. To zaś powoduje ryzyko wnikania wody i destrukcję w następstwie jej penetracji przez wszystkie warstwy balkonu.  Z tego powodu właściwe zabezpieczenie płyty balkonowej jest zdecydowanie utrudnione.

 

1 płyta balkonowa, 2 izolacja przeciwwilgociowa, 3 dwie warstwy folii PE, 4 gładź cementowa ze spadkiem, 5 płytki mrozoodporne na zaprawie klejowej, 6 otwór do osadzenia słupka wypełniony zaprawą montażową, 7 słupek stalowy balustrady, 8 tuleja z kołnierzem, 9 kapturek osłonowy, 10 fartuch blaszany z kapinosem, 11 element balustrady, 12 marka stalowa osadzona na płycie, 13 wspornik słupka balustrady, 14 spaw, 15 rynhak z rynną

Niestety czasami nie ma innego sposobu i mocowanie słupków balustrady ingeruje w warstwę izolacyjną płyty balkonowej. Wówczas zadbać należy o odpowiednie zabezpieczenie, a właściwie uszczelnienie miejsc, w których hydroizolacja została naruszona. Jeśli montaż wykonujemy na etapie budowy, owinięte specjalnymi mankietami słupki osadza się bezpośrednio w płycie. Natomiast w przypadku balkonów gotowych, pod słupki nawierca się otwory, które należy wypełnić elastyczną zawiesiną iniekcyjną, która szczelnie otoczy mocowany słupek, zabezpieczając jednocześnie przerwaną warstwę izolacji przed działaniem wody.

 2. Mocowanie balustrady od dołu płyty balkonowej
Sposób ten ma wiele zalet: pozwala m.in. na zachowanie w stanie nienaruszonym izolacji przeciwwodnej, nie „zabiera” też powierzchni balkonu.

·      

3. Mocowanie balustrady do czoła płyty balkonowej


Interesującą metodą w ostatnich latach jest też mocowanie barierek do czoła płyty balkonowej, a właściwie do zabetonowanej tam, wypełnionej styropianem szyny HALFEN HTA lub HGB. Rozwiązanie to, w połączeniu z zastosowaniem izolującego płytę balkonową od ściany zewnętrznej budynku łącznika, skutecznie eliminuje nie tylko ryzyko przecieków, ale i mostków termicznych.

·                        

Rys. Halfen, montaż balustrad do czoła płyty balkonowej

·              

Rys. Szyna montażowa Halfen HTA

Renowacja balkonu

A co zrobić, gdy balkon z barierkami zamontowanymi od góry płyty trzeba odnowić? W pierwszej kolejności należy zadbać o samą płytę balkonową i uszkodzone miejsca usunąć aż do zdrowego rdzenia betonowego. Natomiast odsłonięte skorodowane zakotwienia balustrad odrdzewić i dwukrotnie nanieść powłokę antykorozyjną. Przygotowany otwór dla zakotwienia balustrady zalać do niezbędnej wysokości, zależnie od dalszego układu warstw szybkoschnącą zaprawą (np. BASF PCI Verguss-Fix) lub zamontować zakotwienie przy pomocy zaprawy, np. na bazie żywic. Tu warto zwrócić uwagę na staranne uszczelnienie punktów osadzenia balustrady. Ważne jest, by połączenia między punktami osadzenia balustrady a sąsiednią powierzchnią, koniecznie zamknąć elastycznie, po uprzednim zagruntowaniu.

 

Metalowe obróbki blacharskie

 

Na koniec warto zauważyć, że nie mniej ważne od sposobu montażu balustrad jest zamocowanie pozostałych elementów obróbki blacharskiej nie tylko na balkonie czy tarasie, ale  w ogóle na elewacji. Przykładowo, zabezpieczeń wymagają bowiem wszystkie te miejsca, w których doszło do naruszenia ciągłości systemu ociepleń, np. w wyniku montażu stalowych daszków, rolet i markiz, anten satelitarnych, drabinek dachowych, instalacji odgromowych, rynien, szyldów itp.). Wszelkie te elementy powodować mogą wystąpienie punktowych mostków termicznych, a w dalszym następstwie miejscowego przemarzania czy zawilgocenia ścian. Wyeliminowanie tego zjawiska możliwe jest dzięki stosowaniu wkładek termoizolacyjnych, zmianie systemu mocowań lub elementów konstrukcyjnych, np. ze stalowych na drewniane. 
    www.solmetal.pl  

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=