OGRODZENIA
1.Segmenty ogrodzeniowe
2.Bramy
2.2.1 Brama przesuwna przemysłowa
3.Furtki
4.Barierki
5.Barierki nierdzewne
6.Sztachety Metalowe
7. Automatyka Do Bram
7.1. Automatyka do bram skrzydłowych NICE
7.1.1. WINGO 2024
7.1.2. POP
7.1.3
7.2 . Automatyka do bram przesuwnych NICE
7.2.1. ROBUS
7.2.2. ROAD 400
7.2.3 . ROBO 500
7.3. Automatyka do bram garażowych
7.4. Piloty oryginalne
7.4.1 Zamienniki pilotów
7. 5. Lampy firmy NICE
7.6. Aksesoria automatyki do bram
CAME - BX do bram przesuwnych
10. CAME- automatyka
11. Akcesoria ogrodzeniowe
12. Słupki daszki
13.Siatka ogrodzeniowa
11.Schody Metalowe
13. Inne Realizacje
15. Kosze na śmieci
16. Skrzynka na listy do montażu w ogrodzeniu
17.Skrzynki pocztowe na listy
20. Informacje
21.Ogrodzenie a prawo budowlane
21.1. Porady prawne
23. Konserwacja Ogrodzenia
28. Zabezpieczenie antykorozyjne
30. Cennik
40. Galeria
50. Dlaczego my...
60.Linki
80. Nowoczesne wzory ogrodzeń
90. Realizacja 2011r. - typ _ SVPg
Lubię to !
Polityką Plików Cookies
Tytuł nowej strony
kołek rozprężny
pilot zamiennik Multi H
Zamiennik - pilot Multi H
pilot zamiennik V2
=> M1
skrzynka na klucze
Skrzynki pocztowe kolorowe wzory, psy, kwiaty
skrzynki pocztowe na listy
Rolki do rolet
blogi
ogrodzenia Firmy SOLMET 2018 rok
Regulamin
Polityka prywatności

MR1

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA


Model Częstotliwość     Temperatura               Czułość S/N                                                              Wymiary
MR1    433,92  MHz     -20 ÷ +60  oC      ≥ -103 dBm > 17dBm @ 100dBm   m=100%         52 x 35 x 15 mm


Odbiornik superheterodynowy MR1 w postaci karty radia gwarantuje zawsze prawidłowe działanie w środowiskach, w których występują zakłócenia: dobra czułość i wysoka selektywność czyni go odpornym na większość zakłóceń występujących w zakresie odbieranych częstotliwości. Jest to odbiornik posiadający 4 kanały, które mogą być wykorzystywane w zależności od możliwości programatora, do którego został podłączony. Nowy system programowania pozwala na zapisywanie tylko kodów nadajników serii PERSONAL PASS.

Możliwość zakodowania do 240 różnych kodów (model MR1) lub do 1008 kodów (model MR1 PLUS).
Możliwość zapisywania kodów (kodowania) drogą radiową.
Możliwość włączenia lub wyłączenia trybu ROLLING CODE (kod zmienny).
Możliwość zakodowania nadajnika zamiennego.
Sygnalizacja pełnej pamięci: dioda odbiornika mignie 15 razy.
Możliwość zarządzania odbiornikiem poprzez specjalny programator PROG2 (wersja 3.6 lub nowsza), który pozwala
na:
- zarządzanie odbiornikiem z poziomu komputera - za pomocą specjalnego programu komputerowego WINPPCL
(wersja 2.1 lub nowsza),
- programowanie funkcji bistabilnych i czasowych na wszystkich 4 kanałach.


UWAGA: Odbiornik MR1 może być używany tylko z programatorami firmy V2 ELETTRONICA.


KODOWANIE NADAJNIKÓW
Nacisnąć przycisk P1 karty radia: dioda L1 zaświeci się;
Zwolnić przycisk, dioda L1 zgaśnie a następnie zacznie migać przez 5s: liczba mignięć oznacza numer wybranego
kanału.
W celu wybrania kanału nr 1, należy nacisnąć przycisk P1 jeden raz: dioda mignie też 1 raz.
Aby wybrać kolejny kanał, należy nacisnąć przycisk P1 w liczbie odpowiadającej numerowi kanału, zgodnie z poniższą wskazówką

Numer kanału
Ilość naciśnięć
przycisku P1
Liczba mignięć diody L1
1 2 3 4
Kanał 1 1 ●
Kanał 2 2 ●●
Kanał 3 3 ●●●
Kanał 4 4 ●●●●
Po wybraniu żądanego kanału, przed upływem 5s nacisnąć odpowiedni przycisk w nadajniku, odpowiadający
wybranemu kanałowi.
Dioda L1 zgaśnie i ponownie zaświeci się: kod nadajnika został zapisany w pamięci odbiornika; odbiornik pozostanie przez 5s w trybie kodowania oczekując na zakodowanie kolejnych nadajników. Po zakodowaniu ostatniego nadajnika, po upływie 5s dioda zgaśnie informując o wyjściu odbiornika z trybu kodowania i o gotowości do normalnego działania.
Jeżeli w odbiorniku używany jest tylko jeden kanał, można do niego zakodować dowolny kanał nadajnika.


ZDALNE KODOWANIE NADAJNIKÓW
Procedura ta pozwala na zakodowanie nadajników drogą radiową, bez potrzeby bezpośredniego dotarcia do karty radia. Do tego potrzebny jest nadajnik już wcześniej wkodowany do pamięci karty radia; umożliwia on uaktywnienie trybu kodowania. Wszystkie nadajniki zakodowane zdalnie drogą radiową, będą miały tę samą konfigurację przycisków, co nadajnik już wkodowany.
Przykład:
Nadajnik TX A zakodowany już w pamięci karty radia, ma następującą konfigurację przycisków:
- przycisk 1 na kanale 1 w trybie monostabilnym
- przycisk 2 na kanale 3 w trybie czasowym (timer)
- przycisk 3 na kanale 4 w trybie bistabilnym
Nadajnik TX B do zakodowania:
Nacisnąć przez minimum 5s przyciski 1+2 lub 1+3 nadajnika TX A.
Zwolnić oba przyciski.
Przed upływem 5s nacisnąć wybrany przycisk nadajnika TX B.
Zwolnić przycisk i przed upływem 5s nacisnąć inny wybrany przycisk nadajnika TX B;
powtórzyć tę operację dla ewentualnych innych nadajników.
Aby wyjść z trybu kodowania, należy poczekać minimum 5s.
Konfiguracja przycisków nadajnika TX B oraz innych nadajników zakodowanych za pomocą tej procedury, będzie taka sama jak nadajnika TX A.

TRYB ROLLING CODE
Możliwe jest włączenie lub wyłączenie trybu Rolling Code (kod zmienny), co uniemożliwia próby zduplikowania kodu Personal
Pass (fabrycznie tryb wyłączony).
Nacisnąć i trzymać wciśniętym przycisk P1 przez 8s.
Po 8s dioda L1 zgaśnie, zwolnić przycisk..
Dioda L1 zacznie migać przez 5s:
Mignięcia pojedyncze → tryb ROLLING CODE wyłączony
Mignięcia podwójne → tryb ROLLING CODE włączony
Aby zmienić działanie trybu ROLLING CODE, należy nacisnąć przycisk P1 przed upływem 5s od chwili rozpoczęcia
serii mignięć: dioda L1 zacznie migać zgodnie z nowym ustawieniem.


NADAJNIK ZAMIENNY
Nadajnik zamienny, zakodowany za pomocą programu WINPPCL, pozwala na zastąpienie pierwotnego nadajnika,
wkodowanego do pamięci odbiornika. Wystarczy uruchomić nadajnik 1 raz w pobliżu odbiornika: kod uruchomionego nada jnika
zamiennego zastąpi kod nadajnika zastępowanego.
W celu synchronizacji kodu zmiennego należy nacisnąć 2 razy wszystkie przyciski nadajnika zamiennego.
Przykład: nadajnik TX A zakodowany
Możliwe są maksymalnie 3 zamiany kodu nadajnika TX A:
TX B zastępuje TX A (TX A nie jest więcej aktywny)
TX C zastępuje TX B (TX B nie jest więcej aktywny)
TX D zastępuje TX C (TX C nie jest więcej aktywny)


KASOWANIE CAŁEJ PAMIĘCI ODBIORNIKA
Aby wykasować wszystkie nadajniki z pamięci odbiornika należy:
Wyłączyć zasilanie programatora, do którego jest podłączony odbiornik.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk P1 odbiornika.
W tym samym czasie włączyć zasilanie programatora: dioda L1 odbiornika zaświeci się.
Zwolnić przycisk P1.
Do wykasowania tylko części nadajników, niezbędny jest programator PROG2.


BLOKADA PROGRAMOWANIA
Funkcja ta może być wykonana tylko za pomocą programu WINPPCL. Uniemożliwia ona jakąkolwiek ingerencję w ustawienia
odbiornika, zarówno przy użyciu przycisku P1 jak i drogą radiową.
Odbiornik może być ponownie zaprogramowany tylko za pomocą WINPPCL.
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=